Our most popular products

Hva er Greencup?

GreenCup er en unik og gjenvinnbar kopp til festivaler, konserter, sportsarrangementer – rett og slett over alt der det serveres drikke. Kunden returnerer koppen med eller uten pant eller tar koppen hjem som et minne. – Markedsføringen kommer hjem med kunden!